Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Napraforgó Bölcsőde

Intézmény neve: Batthyány Lajos ÁMK Gondozási és Családsegítő Központ Napraforgó Bölcsőde

Fenntartó neve: Jánosháza és Térsége Intézményfenntartó Társulási Tanács (9545 Jánosháza, Batthyány utca 2.)

Fenntartó képviselője: Kiss András Attila – polgármester

Intézmény címe: 9545 Jánosháza, Sümegi utca 22.

Intézmény telefonszáma: 95/530-180

Férőhelyek száma: 24 fő

Intézmény székhelye: 9545 Jánosháza, Sümegi utca 22.

Intézmény vezetője: Bertáné Dörnyei Judit

Elérhetősége: 

tel.: 95/450-551

e-mail: bertane.dornyeij@janoshaza.hu

Egységvezető: Brunner Istvánné

tel.: 95/450-551

e-mail: brunner.istvanne@janoshaza.hu

Vezetői feladatokkal megbízott: Hans Veronika

tel.: 95/530-180

e-mail:hans.veronika@janoshaza.hu

Az intézmény Alapító Okiratában meghatározott alaptevékenysége a gyermekek napközbeni ellátása. Három éven aluli gyermekek szakszerű nevelése, gondozása, egészséges testi fejlődése, értelmi-érzelmi-szociális fejlődésük elősegítése, egészséges, korszerű táplálkozás biztosítása.

HH, HHH gyermekek integrált nevelése.

Ingyenes bölcsődei étkezés:

A gyermekétkeztetésben 100%-os normatív kedvezményre jogosultak köre bölcsődei nevelés esetén az alábbiak szerint alakul

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő. (Három hónapnál nem régebbi, a kedvezményre jogosító határozat másolata)
  • Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy aki olyan családban él, ahol tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek. (Három hónapnál nem régebbi, magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, vagy kártya formátumú hatósági bizonyítvány, illetve tartós betegség esetén szakorvosi igazolás, fogyatékosság esetén a szakértő rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolata. Több gyermek esetén ugyanabba az intézménybe családonként egy igazolás benyújtása elegendő.
  • Három vagy többgyermekes családban él. (szülői nyilatkozat)
  • Olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 %-át, a 2024. évben a 230.649 Ft-ot. (szülői nyilatkozat)

2024. nevelési programjai:

2024. január Szülőcsoportos megbeszélés
2024. február Farsangi készülődés, Maci kiállítás
2024. március Víz világnapja, Március 15. megünneplése
2024. április Húsvétolás, Nyílt napok
2024. május Anyák napja, Madarak és fák napja, Gyermeknap
2024. június Búcsúzás az óvodába lépőktől

Térítési díj: 

Étkezés 692 Ft/nap (négyszeri étkezés)

Gondozási díj: 700 Ft/nap

Hiányzás esetén 350 Ft/nap

Beiratkozás:

  • 2024. április 29.30. 09:00 órától 16:00 óráig
  • Egész éveb folyamatosan

Felvételi körzet:

  • Vas-Veszprém-Zala vármegyék közigazgatási terület

Bölcsődei szünet:

2024. július 22-től 2024. augusztus 19-ig

Csatolmányok:

Szakmai-program.pdf

SZMSZ.pdf

Felveteli-kerelem.pdf