Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Látnivalók

Várkastély

1493577_718363354862749_1352489452_o

A vár első írásbeli említése 1510-ből maradt fenn. 1510-ben a király, Erdődy Pétrenek (Bakócz Tamás unokaöccsének) engedélyezte, hogy udvarházát fallal és árokkal vegye körbe. 1538-ban Török Bálint kezére kerül. 1609-ben kora barokk stílusban bővítették. 1732 után került vissza az Erdődyek birtokába a kastély meglehetősen romos állapotban. 1758-ban átépítették és ismét lakhatóvá tették, de az 1780-as évekre állapota újfent leromlott.

A lakórészre 1855-ben emeletet építettek, utolsó átalakítására 1935-ben került sor, amikor újabb emelet készült el, ekkor került a ma is látható jellegzetes sisak a toronyra. A kastély egészen az államosításig az Erdődyeké maradt. A II. világháború végén a bevonuló orosz csapatok feldúlták és kifosztották. A háború után egy ideig járványkórház működött falai között, melynek során állapota tovább romlott. Később mezőgazdasági szakiskolát és óvodát alakítottak ki benne, míg a tetőtérben múzeum kapott helyet. Az épület jelenleg üresen áll, felújításra szorul.

Római katolikus templom

10649568_843397579025992_2693764625026183458_n

A templom 1734 körül épült a korábbi, akkorra már elpusztult fatemplom helyett. 1779-ben az Erdődy család költségén nagyobbították meg, és építették át klasszicizáló barokk stílusban. A római katolikus templom egyenes záródású szentélye keskenyebb a hajónál. Ívesen tört párkányú, sátortetős tornya csak a harangszinttel emelkedik ki a homlokzatból.

A hajót három osztatú csehsüvegboltozat, a szentélyt és sekrestyét csehboltozat fedi. A nyugati oldalon két pilléren nyugvó karzat van. A főoltárkép egy barokk stílusú falkép, amely a Jézust keresztelő Szent Jánost ábrázolja, felettük a Szentlélek galamb formájában. A szintén barokk mellékoltárt Assisi Szent Ferencnek állították. A kagyló alakú kő keresztelőkút fa fedőjén Krisztus és a templom védőszentje, Keresztelő Szent János barokk szobra látható. A falfülkében fából faragott barokk Piéta szobor van.

Szűz Mária szobor

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A Mária kertben álló barokk alkotás a felhőkön álló Mária megkoronázását mutatja be, az alak felett a Szentháromság látható, a konzolokon két angyal szobra áll.

Szent Vendel kápolna

1814724605_bbd1998fa6

A jánosházi Szent Vendel-kápolna 1781-ben épült. Előzményéről annyit tudunk, hogy az 1700-as évek közepén marhavész tört ki a faluban, és nagy veszteség érte az állattartó gazdákat. A Jóistenhez fohászkodtak és kérték Szent Vendel segítségét, megfogadva, hogy a marhavész elteltével kápolnát építenek tiszteletére. A falu közössége megtartotta szavát. A kápolna oltárképének sarkában Max Piaret kézjegye és az 1793-as évszám látható. Sajnos a legutóbbi felújításon a szakemberek megállapítása szerint az eredeti barokk freskókat nem jó minőségben restaurálták.

Antall József miniszterelnök szobra

Antall_park

Antall József (1932–1993), politikus, a rendszerváltás utáni első szabadon választott magyar kormány miniszterelnöke emlékére állította Jánosháza önkormányzata és polgárai.
Antall József bronz mellszobra mészkő talapzaton áll, mellette egy mészkő tábla egy Antall József-idézettel.

Alkotója Tóth Emőke szobrászművész.

Batthyány emléktábla

10922392_1137572469608500_8751217534211451368_o

A Batthyány utca 6. sz. ház falán emléktábla jelzi, hogy itt tartották fogva gróf Battyhány Lajost, az első felelős magyar kormány elnökét, akit Jánosháza népe 1849. április 28-án megpróbált kiszabadítani (ld. településtörténet).

Kissomlyó

A település a Kissomlyó-hegy lábánál fekszik. A vulkanikus kúp remek kirándulóhely, a girbe-gurba hegyi utakon túrázva számos régi pincét és természeti szépséget csodálhat meg az ide látogató. A Kissomlyó is a Somlói borvidékhez tartozik, jellegzetes borai az olaszrizling, a tramini és a királyleányka. A hegy tetején található Király-kőnél pihent meg állítólag IV. Béla királyunk, miközben menekült a tatárok elől az Adria felé.

Karakó

A település a középkorban nagy szerepet játszott, jelentős átkelőhely volt a Marcalon. A karakói várispánságot Szent István király alapította. Központját egy avarkori várgyűrű helyén épített, mocsarakkal körülvett földvár képezte. A vár mára elpusztult, de sáncai és árkai ma is a felismerhetők. Karakón járva érdemes megnézni a Szent Mihálynak szentelt római katolikus templomot, mely barokk stílusban épült a XVIII. században. A település jellegzetessége még a Marcal hídján álló Nepomuki Szent János szobor és a XVII. századból való Pálos kastély is, melyben ma italbolt működik.

Keléd

Az alig száz lelket számláló község három megye – Vas, Zala és Veszprém – szegletében fekszik. A falut környező erdőségek kiváló kirándulóhelyet nyújtanak az ide látogatók számára.
Weboldal: www.keled.hu

Nemeskeresztúr

Barokk temploma szintén a XVIII. század vége felé épült egy Árpád-kori templom helyén. A községben a következő szobrok találhatók: a Kossuth utcában Mária-szobor Jézussal, a patak partján Nepomuki Szent János szobor, a művelődési ház előtt a honfoglalás ezer éves évfordulójára emlékeztető kopjafa, a milleneum évében felavatott Szent István parkban pedig Szent István szobor látható. A Kossuth utca végén áll Bertha Bulcsu nagyszüleinek háza, melyen márványtábla őrzi az író emlékét.

Duka

A Kissomlyótól nyugatra fekszik Duka. A falu Dukai Takách Juditról, Berzsenyi barátnéjáról nevezetes. Szülőháza elpusztult, de egy másik Dukai Takách-kúrián tábla őrzi emlékét. A kúria egy hosszú, kilenctengelyes ház kontyolt nyeregtetővel. Szintén Dukán található az 1767-ben épült Stettner-kúria, amely jelenleg felújítás alatt áll. A község barokk templomát Szűz Mária tiszteletére szentelték.