Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Ház és Könyvtár

Batthyány Lajos ÁMK Művelődési Ház és Könyvtár története

 

A művelődési otthon története több mint 71 évre nyúlik vissza. 1938. október 28-án avatták fel ünnepélyes keretek között a Katolikus Kör és a Legényegylet kultúrházát, amelyet Pártli József plébános fáradtságot nem ismerő ügybuzgalma alig másfél év leforgása alatt szinte a semmiből hozott létre. A kultúrház 1948-ig az egyházközség irányítása alatt állt, a Legényegylet és a Polgári Kör működött benne. Az egyletekben élénk társadalmi élet folyt, emellett mindkettő gazdag könyvtárral is rendelkezett. 1949-ben a katolikus egyházközség irányítása megszűnt, a kultúrházat államosították. 1963-ban megépült az új művelődési otthon, majd 1964-ben az épületbe költözött a könyvtár. Az intézmény elsősorban ismeretterjesztő előadásoknak, kiállításoknak, illetve klubfoglalkozásoknak adott otthont, de az 1970-es években már egyéb rendezvényeket is tartottak.
A rendszerváltozás után sem változott az intézmény alapfunkciója, ugyanakkor tevékenysége újabb elemekkel is gazdagodott. 2001 novembere óta internet használati lehetőség is van az intézményben, a pincében konditerem is működik. A könyvtár 1974 és 1990 között önálló intézményként működött, 1980-ban már 27 000 darabos állománnyal rendelkezett. A könyvtár 1990 után ismét közös igazgatás alá került a művelődési otthonnal, ez azonban fejlődésében nem okozott törést. A könyvtár a község minden lakója számára hozzáférhető intézmény, célja az olvasás és az olvasói kultúra fejlesztése, a tudás és a kreativitás összekapcsolása.
2007. július 31-én a Művelődési Otthon és Könyvtár megszűnt, mint önálló intézmény, augusztus 1-jétől Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ Művelődési Otthon és Könyvtár intézményegységként működik tovább. Az ÁMK létrejöttével az intézményben művelődésszervező alkalmazására is lehetőség nyílt, ezáltal a közművelődési munka jellege megváltozott és kibővült. Új kisközösségek jöttek létre, hagyományteremtő rendezvények sora (esküvői kiállítás, süteményfesztivál, amatőr együttesek találkozója) kezdődött. A programok megvalósítását a civil szervezetek aktív közreműködése segíti. Emellett továbbra is lehetőség van arra, hogy az iskolák farsangi bált, karácsonyi műsort, jótékonysági bált tartsanak a művelődési otthon nagytermében.
Jánosházán a Batthyány Lajos Helytörténeti gyűjtemény helyi kezdeményezésre jött létre 1961-ben, működési engedélyét 1975-ben adták ki. A gyűjteménynek az Erdődy kastély adott otthont 1982-ig. Ettől az időponttól a múzeumi anyag kallódott, a tárgyak őrzési helyére többször betörtek, az anyagot feldúlták, megrongálták. Mivel Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának szándékában állt a gyűjtemény bemutatása a nagyközönség részére, 2008-ban elkezdődtek a gyűjtemény megóvási munkálatai. Mindezen túl megfelelő és méltó helyet kellett találni a kiállítási anyag számára, erre az egykori Ritter vendéglő épülete látszott a legalkalmasabbnak. Az épület külső felújítása és átalakítása megtörtént, a belső kialakításra és az ünnepélyes átadásra 2012-ben került sor.
A működési engedély szerint jelenleg a Helytörténeti Múzeum fenntartója és a gyűjtemény tulajdonosa a Vas Megyei Önkormányzat. A helytörténeti kiállítóhely fenntartója Jánosháza Önkormányzata, és mint közérdekű muzeális kiállítóhely működik.
A mintegy 1000 tárgyból álló gyűjteményi kiállítás témája Jánosháza története és néprajza.
A Ritter Múzeum nyitvatartása és a látogatók fogadása a Művelődési Otthon és Könyvtár intézményegység feladata.

kep1-2

Intézmény címe: 9545 Jánosháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
Egységvezetője: Tullerné Szalai Ildikó
Elérhetősége: 95/450-113

Művelődési Otthon nyitvatartása:

Hétfő: 13.00-21.00 óráig
Kedd – Péntek: 9.00-17.00 óráig
Szombat: 9.00-13.00 óráig
Vasárnap: Zárva

 

DJP internet-elérés nyitvatartási idő:

Hétfő: 9.00-12.00-ig, 14.00-17.00-ig
Kedd: zárva
Szerda: 10-.00-12.00-ig, 14.00-17.00
Csütörtök: 14.00-17.00-ig
Péntek: 14.00-17.00-ig
Szombat: zárva

Könyvtár: kölcsönzési idő – az olvasók számára nyitva:

Hétfő: Szünnap
Kedd: 14-17 óráig
Szerda: 10-12, 14- 17 óráig
Csütörtök: 14-17 óráig
Péntek: 10-12;14-17 óráig
Szombat: 9-13 óráig
Vasárnap: zárva

Elérhetősége: muvelodesihaz@janoshaza.hu

Bemutató1

 

 

 

 

Könyvtáros: Varga Györgyné

Elérhetősége: muvelodesihaz@janoshaza.hu

 

Fenntarói nyilatkozat

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

csk_tajekoztato_szorolap