Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneiskolája

Zeneiskola (2)

Intézmény címe: 9545 Jánosháza, Sümegi u. 26.
Egységvezető: Lakatné Molnár Adél
Elérhetősége: 95/451-128

„Lehet élni zene nélkül is.
A sivatagon át is vezet út.
De mi (…) azt akarjuk, hogy
Az ember ne úgy járja végig
élete útját, mintha sivatagon
Menne át, hanem virágos réteken”
/Kodály Zoltán/

Jánosházán az intézményesített zeneoktatás 1986-ban indult el a celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola égisze alatt két zeneóvodás csoporttal.
Évekig az Óvoda, Művelődési Ház, Bölcsőde, Általános Iskola adott helyet a foglalkozásoknak.
Évről-évre az újabb zeneóvodásokból felzárkóztak az alaposztályok és kiépültek a tanszakok. 1990-ben már több csoporttal és tanári létszámmal is bővülve költözött a zeneoktatás jelenlegi helyére a Sümegi u. 26. szám alatti épületbe, ekkor még mindig a celldömölki iskola kihelyezett tagozataként.
A Zeneiskolát 1991. január 1-től a helyi Önkormányzat Képviselőtestülete a 3/1991. sz. határozatával alapította. Ezáltal leváltunk a celldömölki Ádám Jenő Zeneiskolától, és az Önkormányzat részben önálló intézménye lettünk. A fenntartó által jóváhagyott tervek és koncepciók alapján 5 év alatt alakult át az épület oktatásra alkalmassá.
1992. január 1-től a Zeneiskola önálló gazdálkodó és bérgazdálkodó intézmény. Tanulólétszámunk átlag 70-80 fő körül mozog, ami azt jelenti, hogy Jánosházán minden 7. gyermek él a zenetanulás lehetőségével.
1995-ben ballagtak el első végzős növendékeink.
1997. január 1-től a gazdasági feladatokat a 33/1997. évi testületi határozat alapján a Batthyány Lajos Általános Iskola gazdasági szervezete látja el.
1997. szeptember 1-től az egyházashetyei Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére kihelyezett osztályokat indítottunk Egyházashetyén. Sajnos az anyagi támogatás hiányában kezdeményezésünk mindössze 1 évig tartott.
Az intézmény közös üzemeltetésére, fenntartására, fejlesztésére a működtetők 1998. november 25. napjával a 41/1998. XI. 25. együttes határozattal bevonták az Intézményfenntartó társulás keretébe.

Az intézmény 2001-ben 3 napos jubileumi rendezvénysorozattal megünnepelte önálló működésének 10. évfordulóját.
2002. évtől számítógépek segítségével bővült a szolfézs – zeneelmélet oktatás. A kötelező eszközfejlesztéshez fokozatosan megkaptuk a fenntartó Önkormányzatoktól a támogatást.
2006. július 1-től a fenntartó Önkormányzatok határozata alapján az intézmény gazdaságilag részben önállóvá vált.
2006. október 1-én, a Zene Világnapján rendezvénysorozattal ünnepelte az intézmény fennállásának 15. évfordulóját.
2007. augusztus 1-től a fenntartó Önkormányzatok határozattal az intézményt megszüntették és jogutód intézményként ÁMK elnevezéssel többcélú intézményt hoztak létre. Az intézmény pontos neve: Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ.
Intézményegységei: Általános Iskola, Zeneiskola, Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház, 2011. július 01-től Gondozási és Családsegítő Központ, 2012-től pedig a helyi Richter Múzeum.
2012. december 31-én a zeneiskola és általános iskola intézményegységek a 202/2012. (VII. 27.) Korm. Rendelet alapján kivált az ÁMK-ból, és jogutódja 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által létrehozott Batthyány Lajos Általános Iskola és Művészeti Iskola.