Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Szent Imre Általános Iskola

Intézmény címe: 9545 Jánosháza, Ady u. 14.
Igazgatója: Molnár Teréz
Elérhetősége: 95/450-103
Email: sztimre@sztimre.sulinet.hu

Rövid bemutatkozás

Az intézmény alaptevékenysége az alapító okirat szerint nyolcosztályos általános iskola, az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére készít elő. Iskolánk egyházi iskola, a gyermekeket valláserkölcsi alapon neveljük, oktatjuk, követni akarjuk hívő keresztény elődeink példáját.

Célunk:

  • vallásos, tiszta erkölcsű ifjúság nevelése, akik tisztelik és gyakorolják az egyetemes keresztény kultúra értékeit,
  • biztosítani a hit és a tudomány zavartalan együttlétét,
  • megértetni, hogy a nagyobb tudás megszerzése csak Istentől kapott erővel és akarattal valósulhat meg.