Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Jánosháza Csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója I. ütem

2021. november 15.

TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00027 – JÁNOSHÁZA CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK REKONSTRUKCIÓJA I. ÜTEM

A támogatási szerződés a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága és Jánosháza Város Önkormányzata között jött létre, a szerződés 2021. augusztus 26-án lépett hatályba.

2021. december 03.

Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 2-án tartott Képviselő-testületi ülésén megindította a „Csapadékvíz elvezetés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárást.

A 2021. évben tapasztalt nagymértékű áremelkedés miatt a beruházás műszaki tartalmát csökkenteni kell.
Mivel a beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázat támogatásával valósul meg, a műszaki tartalom csökkentéséhez az Irányító Hatóság jóváhagyása szükséges. A műszaki tartalom csökkentésének jóváhagyását az ajánlattételi felhívás közzétételével egyidejűleg kezdeményezzük, a Képviselő-testület feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött, így a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő kivitelezési szerződés a műszaki tartalom módosításának jóváhagyását követően fog hatályba lépni.
A műszaki tartalom csökkentését követően a város csapadékvíz-elvezető rendszerének az alábbi szakaszai kerülnek felújításra:

  • – a város főgyűjtő csatornája a település déli részétől egészen a Mosó-árokig és a Berzsenyi utca mindkét oldala a Körtvélyes utca és a Mosó-árok között;
  • – a Sümegi utca mindkét oldala a 8-as számú főúttól az Árpád utcáig;
  • – az Árpád utca mindkét oldala;
  • – a Hunyadi utca mindkét oldala az Árpád utca és a Kossuth tér között;
  • – a Damjanich utca páratlan oldala;
  • – a Szent István utca mindkét oldala;
  • – a Széchenyi utca mindkét oldala, és ennek meghosszabbítása külterületen egészen a Mosó-árokig.

A csapadékvíz-elvezető rendszer jelenleg nyílt szakaszai a jövőben is nyíltak maradnak, a zárt szakaszok pedig zártak.

2022. április 04.

A beruházás megvalósítására indított feltételes közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a Szkendó Generál Kft lett. Az ajánlatuk értéke nettó 207.665.123,- HUF.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.
A közbeszerzési eljárás megindítására 2022. február 03-án került sor, azonosítószáma: EKR001474952021
Az ajánlatok bontásának időpontja 2022. március 02. 12:00 volt.
A bíráló bizottság javaslata alapján Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás nyerteseként a Szkendó Generál Kft ajánlattevőt nevezte meg. (Képviselő-testületi határozat 14/2022. (III.31.))

2022. augusztus 10.

Jánosháza Város Önkormányzata és a Szkendó Generál Kft között 2022. június 03-án vállalkozói szerződés aláírására került sor.

Az építési beruházás műszaki ellenőri feladatait Bangó Ernő – MűE-VÁ-F/18-018/08 – látja el. A műszaki ellenőr az építési terület átadására a mai napot jelölte ki, a mai napon a kivitelező kérésének megfelelően átmeneti építőanyag tárolási helyek is kijelölésre kerültek, az alábbi helyszíneken:

– Vasútállomás rakodóterület 026/8 hrsz.;
– a Vasivíz Zrt telephelye mellett található 03/2 hrsz. lekerített terület;
– a Vágóhíd utca végén található 0142/10 hrsz-ú lekerített terület.

2022. október 10.

A kivitelező tájékoztatta az Önkormányzatot arról, hogy az építési munkák megkezdéséhez szükséges anyagok a kijelölt területekre be lettek tárolva, a munkálatok megkezdhetők. Az Önkormányzat kérésének megfelelően a munkálatok a 8435-ös számú út (Széchenyi utca – 8. számú főút) két oldalán és az úttól a Mosó-patakig tartó területen kezdődnek meg.

2022. október 24.

Az építési tevékenység a 8435-ös számú út (Széchenyi utca – 8. számú főút) két oldalán és az úttól a Mosó-patakig tartó területen megkezdődtek. A belterületen a Széchenyi és a Szent István utca területén a közművek kézi feltárása kezdődik meg.

2022. november 07.

A munkálatok a megkezdett szakaszokon folyamatosak, várható a belterületen a Széchenyi utca területén a földmunkák megkezdése, a problémás kocsibejárók cseréje és az árkok mederburkolattal történő ellátása.

2022. december 12.

A munkálatok a megkezdett szakaszokon folyamatosak, a Széchenyi utca területén a kocsibejárókhoz előfejek beépítése, zúzalékkal való ellátása és padkakészítés zajlik.

Megkezdődtek az építési munkák a Szent István utcában is. A földmunkák és az átereszek cseréje az utca páratlan oldalán kezdődött el.

2022. december 19.

A munkálatok a megkezdett szakaszokon folyamatosak, a Széchenyi utca területén a kocsibejárókhoz előfejek beépítése, zúzalékkal való ellátása és padkakészítés zajlik. A kivitelezési munkálatok a hónap második felétől január első hetéig felfüggesztésre kerülnek.

2023. január 09.

Az új év első hetében a kivitelező visszatért és folytatták a Szent István utcában a megkezdett építési munkákat,

valamint egy új brigáddal megkezdődtek a munkálatok az Árpád utcában is.

2023. január 23.

Az építési munkálatok folyamatosak a Szent István utcában és az Árpád utcában.

2023. február 06.
A Szent István és az Árpád utcákban a munkavégzés folyamatos.
A Temető utca és a Görgey utca között húzódó nyílt árok tisztítása kezdődött meg.
2023. február 20.
A Szent István utcában megkezdődtek a munkálatok az utca páros oldalán. A település főgyűjtőjén, a Temető és a Görgey utcák között elhelyezkedő szakaszon az árok burkolattal történő kiépítése zajlik.
2023. február 24.
Az M2-es szakaszon megkezdődött a Batthyány utca – Kossuth tér – Hunyadi utca közti nyílt árok tisztítása.
2023. március 3.
A Damjanich utcában is megkezdődtek a munkálatok a nyílt árok tisztításával, átereszek cseréjével.
2023. április 19.
Az M2-es vízgyűjtő befolyási szakaszának tisztítási munkálatai.
2023. június 02.
A Hunyadi utca páros oldalán is befejeződött az árok tisztítása és a szükséges átereszek cseréje.