Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Jánosháza Csapadékvíz-elvezető rendszerének rekonstrukciója I. ütem

2021. november 15.

TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00027 – JÁNOSHÁZA CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK REKONSTRUKCIÓJA I. ÜTEM

A támogatási szerződés a Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatósága és Jánosháza Város Önkormányzata között jött létre, a szerződés 2021. augusztus 26-án lépett hatályba.

2021. december 03.

Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. december 2-án tartott Képviselő-testületi ülésén megindította a „Csapadékvíz elvezetés kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárást.

A 2021. évben tapasztalt nagymértékű áremelkedés miatt a beruházás műszaki tartalmát csökkenteni kell.
Mivel a beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázat támogatásával valósul meg, a műszaki tartalom csökkentéséhez az Irányító Hatóság jóváhagyása szükséges. A műszaki tartalom csökkentésének jóváhagyását az ajánlattételi felhívás közzétételével egyidejűleg kezdeményezzük, a Képviselő-testület feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött, így a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő kivitelezési szerződés a műszaki tartalom módosításának jóváhagyását követően fog hatályba lépni.
A műszaki tartalom csökkentését követően a város csapadékvíz-elvezető rendszerének az alábbi szakaszai kerülnek felújításra:

  • – a város főgyűjtő csatornája a település déli részétől egészen a Mosó-árokig és a Berzsenyi utca mindkét oldala a Körtvélyes utca és a Mosó-árok között;
  • – a Sümegi utca mindkét oldala a 8-as számú főúttól az Árpád utcáig;
  • – az Árpád utca mindkét oldala;
  • – a Hunyadi utca mindkét oldala az Árpád utca és a Kossuth tér között;
  • – a Damjanich utca páratlan oldala;
  • – a Szent István utca mindkét oldala;
  • – a Széchenyi utca mindkét oldala, és ennek meghosszabbítása külterületen egészen a Mosó-árokig.

A csapadékvíz-elvezető rendszer jelenleg nyílt szakaszai a jövőben is nyíltak maradnak, a zárt szakaszok pedig zártak.

2022. április 04.

A beruházás megvalósítására indított feltételes közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a Szkendó Generál Kft lett. Az ajánlatuk értéke nettó 207.665.123,- HUF.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül közbeszerzési eljárás került lefolytatásra.
A közbeszerzési eljárás megindítására 2022. február 03-án került sor, azonosítószáma: EKR001474952021
Az ajánlatok bontásának időpontja 2022. március 02. 12:00 volt.
A bíráló bizottság javaslata alapján Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az eljárás nyerteseként a Szkendó Generál Kft ajánlattevőt nevezte meg. (Képviselő-testületi határozat 14/2022. (III.31.))