Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Szociális célú tűzifa 2021.

Jánosháza Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat az idei évben is lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére.

A szociális célú tűzifa azon szociálisan rászoruló személy részére adható, aki Jánosháza város területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, és ott életvitelszerűen tartózkodik.

Szociálisan rászorulónak minősül az a személy, akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 110.000,- Ft-ot, és az az egyedül élő, akinek a jövedelme nem haladja meg a 130.000,- Ft-ot.

A támogatás nyújtásakor előnyt élvez az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra jogosult, valamint az a család, amely halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére nyújtható támogatás.

Háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségű tűzifa nyújtható. A tűzifa házhoz történő kiszállításáról az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány az Önkormányzati Hivatalban kérhető, illetve Innen letölthető, melyet a szükséges jövedelemigazolásokkal, és egyéb dokumentumokkal együtt legkésőbb 2021. november 30-ig kell a Hivatalba visszajuttatni. E határidőt követően kérelem benyújtására nincs lehetőség!

Tűzifa kérelem nyomtatvány

Tájékoztatás tűzifa