Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Felhívás ebösszeírásra

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, az adatszolgáltatási kötelezettség az Eb bejelentő lap kitöltésével teljesíthető. A bejelentő lap szükség szerint szabadon sokszorosítható, újabb példány ügyfélfogadási időben a Hivatalban kérhető, illetve elektronikusan is letölthető a www.janoshaza.hu honlapról. A bejelentő lapot ebenként külön-külön, olvashatóan, és minden esetben aláírással ellátva kell kitölteni.

A kitöltéssel kapcsolatban tájékoztatás ügyfélfogadási időben személyesen a Hivatalban,  illetve a 95/551-212-es telefonszámon kérhető.

A bejelentő lap visszajuttatásának határideje: 2021. március 31.

A bejelentő lap visszajuttatásának módjai:

  • személyesen ügyfélfogadási időben a Hivatalban a bejárat mellett található külön gyűjtőládába helyezve,
  • postai úton a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal 9545 Jánosháza, Batthyány u. 2. szám alatti címre elküldve, valamint
  • elektronikusan a hivatal@janoshaza.hu e-mail címre továbbítva

Az eb tulajdonosa és tartója által szolgáltatott adatokról az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás a későbbiekben is aktuális információkat tartalmazzon, az eb tulajdonosok és tartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat írásban bejelenteni.

Az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Hivatal ellenőrzi.  Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után!

Együttműködését köszönöm:

Balás Endre s.k.

jegyző

 

Eb bejelentő lap