Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Hirdetmény – Európai parlamenti képviselők választása 2019

Képtalálat a következőre: „választás 2019”

Magyarország Köztársasági Elnöke 2019. május 26. napjára tűzte ki az EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSÁT.

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a Helyi Választási Irodában (Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban) tekinthető meg.

 

Az Európai Unió más tagállamának választópolgára – ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét, a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a Helyi Választási Irodától.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat, az értesítésben szereplő szavazókörben, a választás napján 6-19 óra között.

Ennek feltétele, hogy a személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolványok bemutatásával:

a) lakcímigazolvány és – személyazonosító igazolvány vagy

– útlevél vagy

– vezetői engedély

vagy

b) a lakcímet vagy személyi azonosító tartalmazó személyazonosító igazolvány

 

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2019. május 22-én 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2019. május 17-én 16.00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a Helyi Választási Irodától.

 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága miatt mozgásában korlátozott és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti.

 

A mozgóurna iránti kérelmek benyújtása

a) a Helyi Választási Irodához:

  • levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten (valasztas.hu) legkésőbb  2019. május 22-én 16.00 óráig,
  • személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 24-én 16.00 óráig, vagy
  • május 24-én 16.00 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. május 26-án 12.00 óráig,

 

b) a Szavazatszámláló Bizottsághoz:

  • szavazás napján (2019. május 26.) legkésőbb 12.00 óráig meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel

Erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatvány a Helyi Választási Irodánál kérhető.

 

A választással kapcsolatos részletes felvilágosítás a Helyi Választási Irodától kérhető!

 

A Helyi Választási Iroda vezetője:

Balás Endre (95/551-222, balas.endre@janoshaza.hu)

A Helyi Választási Iroda tagjai:

Szalai-Németh Bettina (95/551-220, nemeth.bettina@janoshaza.hu)                                            

Sárköziné Csonka Mária                  (95/551-226, sarkozine.csonkam@janoshaza.hu)

Papp Emőke                                     (95/551-216, papp.emoke@janoshaza.hu)

Németh Ferenc                                 (95/551-215, nemeth.ferenc@janoshaza.hu)

Babics Ferenc                                   (95/551-215, babics.ferenc@janoshaza.hu)

 

A Helyi Választási Iroda címe:  9545 Jánosháza, Batthyány u.2.; E-mail: hivatal@janoshaza.hu 

 

Helyi Választási Iroda