Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Szociális célú tűzifa

TÁJÉKOZTATÓ!

Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a település lakosságát, hogy szociális célú tűzifa igényelhető, azon szociálisan rászoruló személy részére, aki Jánosháza Város területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik.

 

Szociálisan rászoruló személynek minősül az a személy, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 110.000.- Ft-ot, egyedül élő esetén a 130.000 Ft-ot.

 

Háztartásnak minősül az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.  Egyedülélő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

 

A támogatás nyújtásakor előnyt élvez:

  1. az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra jogosult, vagy
  2. az a család amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

 

Azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező, amennyiben azonos címen több lakás található lakásonként az egy lakásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére nyújtható támogatás.

 

A kérelem benyújtásának határideje: 2023. november 15.

 

A kérelemhez csatolni kell az egy háztartásban élő személyek jövedelmének igazolására szolgáló dokumentumokat.

Kérelem letölthető az alábbi linkre kattintva:

https://www.janoshaza.hu/files/KERELEM.pdf

 

Jánosháza, 2023. október 16.

 

 

                                                                                   Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal