Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Közmeghallgatás

JÁNOSHÁZA Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 13-án (csütörtök) 17.00 órakor közmeghallgatással egybekötött

testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 Az ülés helye: Művelődési Ház, Jánosháza

 

 NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Beszámoló a Képviselő-testület 2018. évi munkájáról

Előadó: polgármester

 

2. Beszámoló és költségkimutatás Jánosháza Város köztemetőjének üzemeltetéséről a 2018.

évben

Előadó: köztemető üzemeltető

 

3. 2019. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előadó: Horváthné Apró Erzsébet, pénzügyi osztályvezető

 

4. 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Horváthné Apró Erzsébet, pénzügyi osztályvezető

 

5. Szociális célú tűzifa rendelet módosítása

Előadó: polgármester

 

6. Zöldváros kivitelezési szerződés módosítása

Előadó: polgármester

 

7. Kerékpáros beruházáshoz közbeszerzés indítása

Előadó: polgármester

 

8. Egyebek

 

Jánosháza, 2018. december 05.

 

   Kiss András s.k. polgármester