Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Védőnői állás

Jánosháza Város Önkormányzata a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Egészségház – Védőnői Szolgálat védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 9545 Jánosháza, Ifjúság u. 3.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság
– Cselekvőképesség
– Büntetlen előélet
– Főiskolai végzettség, védőnői képesítés
– B kategóriás jogosítvány
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes szakmai önéletrajz
– Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
– Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9545 Jánosháza, Batthyány utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2017., valamint a munkakör megnevezését: védőnő

vagy

– Elektronikus úton dr. Szalai-Németh Bettina aljegyző részére a nemeth.bettina@janoshaza.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 25.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokat a Jánosháza és Térsége Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa bírálja el.

Jánosháza Város Önkormányzata