Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Tűzifa igénylés

TÁJÉKOZTATÓ!

 

Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tájékoztatja a település lakosságát, hogy szociális célú tűzifa igényelhető, azon szociálisan rászoruló személy részére, aki Jánosháza Város területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik.

Szociálisan rászoruló személynek minősül az a személy, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 110.000.- Ft-ot, egyedül élő esetén a 130.000 Ft-ot.

A támogatás nyújtásakor előnyt élvez:

  1. az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra jogosult, vagy
  2. az a család, amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező, amennyien azonos címen több lakás található lakásonként az egy lakásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére nyújtható támogatás.

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. november 30. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat.

A kérelem letölthető pdf. formátumban az alábbi linken:

Tűzifa.2022

 

Jánosháza, 2022. november 7.

 

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal