Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Pályázat civil szervezetek részére

Jánosháza Város Önkormányzata

             „Civil szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatása” címmel

pályázatot hirdet civil szervezetek részére!

 

A pályázat célja:

  • Jánosháza városban 2021. június 01. és 2021. december 31. között megrendezésre kerülő rendezvények támogatása,
  • civil szervezetek működési célú támogatása

Pályázhatnak:

  • bírósági bejegyzéssel rendelkező helyi civil szervezetek,
  • országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei

Támogatott célok:

  • olyan Jánosházán megrendezésre kerülő kulturális, művészeti, egészségügyi, ifjúsági illetve sport rendezvények megvalósítása, amelyek célja a helyi lakosság megszólítása, közösségi aktivitásának erősítése,
  • civil szervezetek működési kiadásainak támogatása

Támogatás formája: A támogatás a pályázó 2021. június 01. és 2021. december 31. között megvalósított programjának megrendezéséhez, illetve 2021. évi működéséhez nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást. Önrész vállalása nem szükséges.

Támogatható kiadások: Az adott program megvalósításához, illetve a szervezet működéséhez kapcsolódó igazolt kiadások.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatok kizárólag egy eredeti példányban pályázati lapon személyesen, vagy postai úton nyújthatók be. A pályázati lap átvehető az Önkormányzati Hivatalban az aljegyzőnél, vagy letölthető a www.janoshaza.hu honlapról.

A pályázathoz csatolni kell: A pályázat benyújtásától számított 30 napnál nem régebbi,

  • a szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolatát
  • a szervezet létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 15.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. május 25. A pályázókkal Jánosháza Város Önkormányzata támogatási szerződést köt.

 

 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető: Az Önkormányzati Hivatalnál                    a 95/551-210-es telefonszámon, vagy a nemeth.bettina@janoshaza.hu e-mail címen.

Felhívjuk a Tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy közzétételi kérelmet is kötelezően csatolni kell a pályázathoz.                A nyilatkozat és a közzétételi kérelem nyomtatvány személyesen átvehető az Önkormányzati Hivatalban az aljegyzőnél, vagy letölthető a www.janoshaza.hu honlapról.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, a pályázat meghatározott adatai közzétételre kerülnek.

Nyilatkozatok

Pályázati adatlap

 

Jánosháza, 2021. április 30.

 

                                   Jánosháza Város Önkormányzata