Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Tájékoztatás szociális célú tűzifa igényléséről

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat lehetőséget nyújt szociális célú tűzifa igénylésére. Az Önkormányzat az állam támogatásával összesen 153 m3 szociális célú tűzifa szétosztására jogosult.

A szociális célú tűzifa azon szociálisan rászoruló személyek részére adható, akik Jánosháza város területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek, és ott életvitelszerűen tartózkodnak.

Szociálisan rászorulónak minősül az a személy, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot, és az az egyedül élő, akinek a jövedelme nem haladja meg a 110.000,- Ft-ot.

A támogatás nyújtásakor előnyt élvez az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy települési támogatásra jogosult, valamint az a család, amely halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező, amennyiben azonos címen több lakás található, lakásonként az egy lakásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére nyújtható támogatás.

Háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségű tűzifa nyújtható. A tűzifa házhoz történő kiszállításáról az Önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

 

Az igényléshez szükséges nyomtatványt, amely az Önkormányzati Hivatalban kérhető, vagy INNEN letölthető legkésőbb 2020. november 15-ig kell a Hivatalba visszajuttatni a szükséges jövedelemigazolásokkal együtt!

(munkáltatói igazolás a havi nettó munkabér összegéről, nyugdíjszelvény, igazolás az egyéb ellátásokról)!                         

E határidőt követően kérelem benyújtására nincs lehetőség!     

 

 

Jánosháza Város Önkormányzata