Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Testületi ülés

Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 17-én (csütörtökön) 16.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme, Jánosháza

NAPIRENDI JAVASLAT:

  1. Tájékoztatás az Önkormányzat 2020. évi I. félévi gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

 

  1.  Térítési díj emelés

Előadó: polgármester

 

  1. A szociális célú tűzifa igénylésének és juttatásának szabályairól szóló rendelet elfogadása

Előadó: polgármester

 

  1. Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázati ösztöndíjrendszeréhez

Előadó: polgármester

 

  1. Egyebek

 

Jánosháza, 2020. szeptember 11.

 

Kiss András s.k. polgármester