Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Közmeghallgatás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy elkészült Jánosháza Város Önkormányzata településkép-védelemről szóló rendeletének tervezete.

A településkép-védelemről szóló rendelet tervezete megtekinthető az Önkormányzat hirdetőtábláján, ügyfélfogadási időben a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban és letölthető az alábbi honlapról: www.janoshaza.hu.

 

A partnerek szóbeli tájékoztatására lakossági fórum keretében kerül sor 2019. április 15-én (hétfőn) 17:00 órakor a Művelődési Otthonban.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereket, hogy a tervezettel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket szóban a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül pedig

-papír alapon a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.) személyesen vagy postán eljuttatva,

-elektronikus úton a partnerseg@janoshaza.hu címre küldve

tehetik meg az adatlapon, amely átvehető a polgármestertől, a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban és letölthető a www.janoshaza.hu honlapról.

 

Jánosháza, 2019. április 10.

                Kiss András s.k. polgármester

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉS MEGHÍVÓ