Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Átszervezett közoktatási intézményrendszer

Az Óvoda a Zeneiskola és az Általános Iskola tanulói automatikusan az új intézmény tanulóivá válnak, az óvodai, iskolai dolgozók az ÁMK dolgozói lesznek, jogviszonyuk folyamatos marad. Az Óvoda, a Zeneiskola és az Általános Iskola az ÁMK intézményegységeként fog működni augusztus 1-től.

Az Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa (a fenntartó önkormányzatok polgármestereiből álló operatív testület) egy évre Bertáné Dörnyei Juditot bízta meg az ÁMK igazgatói feladatainak ellátásával.

Az átszervezés indoka az, hogy az új formában az intézmények működése gazdaságosabbá és hatékonyabbá fog válni. Az előkészítés során az átszervezést véleményezték az érintett közoktatási intézmények szülői- és alkalmazotti testületei. Az Általános Iskola és az Óvoda az átszervezést támogatta, míg a Zeneiskola szülői- és alkalmazotti közössége ellenezte azt. Az intézményátszervezés szakmai megalapozottságát közoktatási szakértő és az Oktatási és Kulturális Minisztérium illetékes osztálya is vizsgálta, akik szakvéleményükben támogatták az elképzelést. Az átszervezéshez a Vas Megyei Közgyűlés is hozzájárult.

Duka, Karakó, Keléd, Kemenespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr községek és Jánosháza nagyközség önkormányzatainak 2007-2012. évre vonatkozó közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetései és fejlesztési terve itt olvasható.