Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Sikeres pályázatok – látványos fejlődés

Tisztelt Polgármester Úr, köszönjük, hogy újra a honlap szerkesztőségének „mikrofonja” elé állt, kérem ismertesse az olvasókkal a települést érintő, aktuális fejlesztéseket:

Pár hónappal ezelőtt a virtuális fogadóóra kapcsán volt lehetőségem volt arról nyilatkozni, hogy milyen jánosházai fejlesztések várhatók a közeljövőben. Ezt a beszélgetést folytatandó egy olyan beruházásról szeretnék beszámolni, ami a nagymultú Batthyány Iskola felújításáról szól.

Ebben a projektben 154 millió Ft-os beruházással a XXI. század iskolája valósul meg. A fenntartó önkormányzatok közösen pályáztak, 95%-os támogatási intenzitás mellett 5% önerőt kellett a pályázatban felmutatni. A ROP-os pályázat 144 millió forint támogatást tesz lehívhatóvá, 9 millió Ft önrész biztosítása mellett. Ennél kedvezőbb pályázat iskolafelújításra nem íródott még ki, így kötelező volt élnünk ezzel a lehetőséggel.


A megkezdett munkálatok kapcsán milyen átalakításokra lehet számítani ?

A kivitelező megkezdte a bontási munkálatokat, ezt követően pedig megindul a teljes felújítás. Ez gyakorlatilag a homlokzatok megújulását, a tetőszerkezet teljes cseréjét, akadálymentesítést, vizesblokkok megújítását és a teljes informatikai hálózat és infrastruktúra kiépítését fogja jelenteni.

A település életében ez a felújítás nem kis dolog, ma a diákoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megfelelő körülmények között, jól felkészült felnőttekké váljanak. Ehhez jó felszerelésekre, eszközökre és intézményekre van szükség, ami most rendelkezésre fog állni Jánosházán.
Az iskolával és diáklétszámának alakulásával kapcsolatban nem kell tartani attól, hogy bezárásra, leépítésre kerül, sőt önként vállalt feladatként a Zeneiskolát is fenntartjuk. Észszerű gazdálkodással, költségkímélés céljából a Zeneiskola jelenlegi helyéről átkerül a Batthyány Iskola egyik épületének emeleti részébe. Ennek tervezése megtörtént, építési engedélyes tervünk van. Egy minden előírásnak megfelelő, modern és korszerű Zeneiskolát szeretnénk létrehozni. Amikor elkészül az új intézmény bízunk benne, hogy a jelenleg fennálló kisebb véleménykülönbségek is szertefoszlanak, és az itt tanulók örömmel fogják birtokba venni a szép, parkos környezetben megújult iskolájukat.

Mikorra várható az iskolafelújítás befejezése?

2007. augusztus 31.-re várhatóan végeznek a munkálatokkal.

Az iskolafelújításon kívüli milyen fejlesztések vannak folyamatban?

A környező településeken nincs még csatorna, így ez egy közös projekt keretén belül kerül kialakításra. A jánosházai szennyvíztelep bővítésével tudjuk majd a többi település igényét fogadni. Ez a környező hat település, azaz a mikrotérség összefogásának eredményeként fog létrejönni.
Erre a projektre pályázaton nyertünk forrást 33 millió forint értékben, a teljes bekerülési költség 77 milliós, a források a Vasivíz Rt-vel közösen már rendelkezésre állnak.

Természetesen folytatjuk tovább az út- és járdafelújításokat is. A külső utcákban is arra törekszünk, hogy a kátyúk és rossz utak helyett felújított utakon, járdákon közlekedhessenek az ott lakók.

Megemlíteném még Marton Ferenc közgyűlési alelnök hathatós segítségével nemrég napvilágot látott Jánosházai Híradó című kiadványt, amelyben -többek között- szerepelnek azok az elképzeléseink, melyek hosszútávon illetve a ciklus végéig megvalósíthatók.

A Megújuló Magyarország projektben kerül megvalósításra az új Egészségház, amely az idősek számára is könnyen megközelíthetően, teljesen akadálymentesítve, szép környezetben, parkolási lehetőséggel kerül kialakításra. A kb. 60-70 milliós beruházásban a bezárt bölcsöde épületének 550m2-én kívánjuk felépíteni az új Egészségházat, amely a labor és a védőnői szolgálat funkcióját is el fogja látni és hosszútávú megoldást fog jelenteni a helyi egészségügyi ellátás terén polgáraink számára.

Bízom benne, hogy a vázolt fejlesztések településünk polgárai számára megelégedéssel fognak szolgálni!