Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

A várossá válás távlatai

Város volt, város lesz
A városi rangot elődeink már megszerezték. Nekünk törekedni kell az örökség visszaszerzésére. Száz év alatt keletkezet lemaradásokat kell behoznunk. Ez azonban nem lehetetlen feladat, hisz a település a 8-as és 84-es utak találkozásánál stratégiailag jó helyen fekszik. Ennek következménye, hogy Jánosházán vannak munkahelyek; nem véletlen, hogy több nagy cég is itt telepedett meg.

Az összes közmű is már a földben van nálunk, most a 15 km-nyi úthálózat rendbetétele a feladat. A képviselő-testülettel közösen fogjuk meghatározni azokat a lépéseket, amelyek végül elvezetnek a várossá váláshoz.Közel ötvenmillió forintot fordítottunk a közelmúltban az Ifjúság, a Bajcsi-Zsilinszky, a Zrínyi, a Batthyány, a Damjanich, és a Dankó utcák felújítására, valamint több járdaszakasz elkészítésére. Sokat beszélnek EU-s és állami pályázatokról, de mindössze 12 milliós támogatást kaptunk hozzá.   Ez nem túl sok a végösszeghez képest. Jánosháza nagy szerencséje, hogy a munkaadók, a helyi vállalkozók jelentős iparűzési adóval járulnak hozzá a nagyközség fejlődéséhez. A 2007-es költségvetésünk ötszázmillió forint, ebből 157 milliót tervezünk iparűzési adóbevételből.
E számok mellett egyre kevesebb az állami normatívákból érkező pénz. A Batthyány Iskola költségvetése például évi 101 millió forint, az állam ad hozzá 60 milliót, a többi 40 milliót a fenntartó kénytelen hozzátenni. Pedig az oktatás kötelező állami feladat, így szól a törvény. Ezt nem is akarom továbbgondolni, mert az országos vitáknak mindig a helyben lakók látják a kárát.
Az önkormányzat meghatározott különböző prioritásokat. Idén elsőbbséget élvez az új játszótér, mert annak a megvalósítását többször halasztottuk. Legutóbb éppen a közbiztonság javítását célzó kamerarendszer kiépítése miatt, ami ötmillió forintba került. A kisgyermekes családok nagyon várják a játszóteret, mert az EU-s szabványok értelmében a régi hajóhintás játékokat le kellett szerelni és azóta jobbra-balra hordozzák a gyereket csúszdázni, hintáztatni.

Egészségház összefogással
A másik kiemelt célunk, egy új egészségház létrehozása, melynek az építési engedélye is megvan.  Erre azért volt szükség, mert az 1970-es években épült mostani olyan rossz építészeti megoldásokkal rendelkezik, hogy legalább húszmillió forintba kerülne, a közintézményeknél szintén kötelező akadálymentesítés. Innentől úgy döntöttünk, hogy ennyit erre nem áldozunk, hanem a megszűnt bölcsődeépület 550 nm-én alakítjuk ki a több évtizedre megfelelő új egészségházat. Ez az épület jánosházi tulajdon, míg a régi épület a hét környező község közös vagyona. A szomszédos települések ugyan még nem egyeztek meg abban, hogy a régi egészségháznak mennyi az értéke, ám az újról már van egy közös döntés, hogy a kistérség együtt pályázik a megvalósításra. A Regionális Operatív Program (ROP) keretében most írtak ki egy járóbeteg -ellátást javító pályázatot. Ezeken komoly támogatásokat lehet közösen elérni és a korábbi nyert pályázatunk alapján nem látom ezt sem esélytelennek.

Az intézményekhez ragaszkodva
Jánosházán is számolni kell az oktatási intézményeknél a lakosságfogyás tényével. Nálunk még rosszabb a helyzet, mint ott, ahol csak egy intézmény volna, mert itt két iskola is van. Az egyházi iskolában is csökkenő a létszám, de ott még közel kétszázan vannak, az önkormányzati Batthyány   Iskolában meg szép lassan fogynak el a gyerekek, most alig száz fő körüli a létszám. Ragaszkodunk  ehhez a nagy múltú intézményhez, hisz én is ide jártam és akkoriban az volt a kérdés, hogy hol tudják elhelyezni a diákokat. Nem volt elég tanterem, 8 évfolyamon A-B-C osztályok indultak úgy negyven fővel osztályonként, alsóban én is délután jártam iskolába. Emellett működött Jánosházán száz tanulóval és egy kemény, határozott igazgatóval még egy gimnázium is.
Most elgondolkodtunk, milyen módon lehetne feltölteni az iskolát. A jegyzővel járjuk a környéket, próbáljuk az önkormányzatokat kedvező ajánlatokkal csábítani, hogy hozzánk adják a diákjaikat. Az egyik fő érvünk, az a 155 millió forintos ROP-os pénz, amit az iskolába tudunk invesztálni. Létrehozva ezzel a Batthyány Iskolában a XXI. század oktatási intézményét. A másik érvünk, hogy az érintett önkormányzatoktól csak a gyermekek után járó állami normatívát kérjük el.

Közművelődési központ
Ezek takarékossági intézkedéseket követelnek, mert mi sem vonatkoztathatjuk el magunkat az ország helyzetétől. Eddig külön igazgatója volt az óvodának, az iskolának, a zeneiskolának és a művelődési központnak is. Egy általános közművelődési központ (ÁMK) létrehozását tervezzük, egyetlen csúcsvezetővel és egy-egy szakmai egységvezetővel. Ez is spórolás, de sajnos létszámfelesleg is keletkezett nemcsak a tanulószám fogyás, hanem a kötelező óraszám emelése   okán is. Ezért hat pedagógustól meg kell válnunk és ezt korrekt módon, sajnos végre kell hajtani.
A zeneiskola sem maradhat ki az átalakítás sorából. Ez egy önként vállalt feladat és szintén közösen tartjuk fenn az intézményt. Annak ellenére, hogy sokan nyűgnek tartják, ám én úgy érzem, hogy   egy városi rangra pályázó településen ez feltétlenül szükséges. Valamikor itt Bella Károly oktatott zenét magániskolában, talán a mai vezető is még nála tanult. Ez hagyomány, átformálva, takarékoskodva ugyan, de szükség van rá. A mostani helyéről át kívánjuk hozni a gimnázium felső szintjére, ahol sokkal jobb feltételeket tudunk teremteni kottaszobával, műtárral, koncertteremmel a zavartalan munkához.

Dísztérre néz a hivatal
Ejtsünk szót a polgármesteri hivatalról is, mert itt is elindult a modernizáció. Mikor polgármester lettem, ugyanazok a körülmények fogadtak, mint amikor az 1960-as években gyerekként jártam itt a nagyanyámmal befizetni az adót. Ugyanazokat a cementlapos folyosókat láttam. Jóval kisebb településeken sokkal szebb hivatalok vannak, mutatósabbak és modernebbek az önkormányzatok. Ezt a lemaradást nem engedhetjük meg magunknak. Elsőként az irodákat alakítottuk át, majd egy gyönyörű rendezvénytermet hoztunk létre, ahol tartjuk az esküvőket és a testületi üléseket is. Ezeket a munkálatokat kivétel nélkül jánosházi vállalkozások végezték a lehető legnagyobb megelégedésünkre. Pályázati pénzekből az informatika volt a következő fejlesztés illetve az alsó szintnek a rendbetétele.
Ha ezt a sok fontos feladatot megvalósítottuk, akkor még mindig lesz egy álmom. Lehet, hogy nem ebben a választási ciklusban valósul meg, de az álmok már csak olyanok, hogy előbb-utóbb azon kezdünk el gondolkodni, hogy miként valósíthatnánk meg őket. Az álmom, hogy az önkormányzat előtti parkos területet átalakítanánk egy dísztérré, a mellette lévő területet pedig rendezvénytérré, ahol bonyolódhatnának a falunapi rendezvények is. És végül ebben a szép környezetben egy teljesen felújított homlokzatú polgármesteri hivatal állna. Rajta a tábla: Jánosháza Város Önkormányzata.

(Fotó és szöveg: Pajor András)