Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Tűzifa igénylése

Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei évben is  van lehetőség szociális célú tűzifa igénylésére  Jánosháza Város területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó szociálisan  rászoruló személyek részére.

 

Szociálisan rászorulónak minősül az a személy, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 120.000,- Ft-ot.

 

A támogatás nyújtásakor előnyt élvez

  1. a) az a személy, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő) jogosult, vagy
  2. b) az a család amely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

 

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező, amennyiben azonos címen több lakás található, lakásonként az egy lakásban élő személyek közül csak egy kérelmező részére nyújtható támogatás.

 

A támogatás iránti kérelem az települési  támogatás benyújtásakor alkalmazott nyomtatványon terjeszthető elő 2019. október 15- 2019. november 30-ig.

Nyomtatvány a Közös Önkormányzati Hivatalban Sárköziné Csonka Máriától kérhető.  (Fszt.2.)

Jánosháza, 2019. 10. 16.