Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Tájékoztató beiskolázási segélyről

  Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a beiskolázási segély megállapítása a tavalyi évekhez hasonlóan kerül megállapításra.
  Rendkívüli települési támogatás (beiskolázási segély) kérelemre, abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-t, azaz a 199.500 Ft-ot.
A kérelemhez csatolni kell:
– közös háztartásban élők jövedelemigazolását (munkáltatói igazolás a havi nettó munkabér összegéről, munkanélküli ellátásokról, társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátásokról az utolsó havi szelvény stb.)
– 16 év feletti gyermek esetén tanulói, hallgatói jogviszony oktatási intézmény által kiállított igazolása 2018/2019. tanévre vonatkozóan
A támogatás általános iskolai és középiskolai tanulók részére igényelhető.
A kérelmeket a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Csoportjánál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani 2018. augusztus 1. napjától kezdődően legkésőbb 2018. szeptember 30. napjáig.
Jánosháza, 2018. július 17.
Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal