Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Tájékoztatás kutak bejelentésével kapcsolatban

Tájékoztatás kutak bejelentésével kapcsolatban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy jegyzői hatáskörbe tartozik a talajvíz-kutak fennmaradási engedélyezése, a rétegvizet használó kút engedélyezése pedig a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kérhető.

 

Talajvíz-kutat 1992. február 15-ét megelőzően engedély nélkül lehetett létesíteni, ezt követően viszont jogszabály a talajvízkút létesítését jegyzői engedélyhez kötötte, ezért

  • az 1992. február 15-ét megelőzően létesített kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni, de kivitelezője vagy létesítője bírsággal nem sújtható,
  • az 1992. február 15-ét követően, de 2018. december 21-ét megelőzően engedély nélkül fúrt vagy ásott kút létesítője azonban abban az esetben mentesül a bírság megfizetése alól, ha a fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kezdeményezi.

A fennmaradási engedély a mellékelt nyomtatványon kérhető. A kérelemhez csatolni kell:

  • a Magyar Mérnöki Kamara erre följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkező tervező által készített műszaki leírás és a kút részletterve a vízgazdálkodási és kútra vonatkozó műszaki paraméterek feltüntetésével (101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (1) bekezdés),
  • általános (átnézetes) helyszínrajz a kút feltüntetésével (M=1:10000)
  • részletes helyszínrajz az érintett és a szomszédos ingatlanokról, amely tartalmazza az azokon lévő építményeket, a kút tényleges helyét és az esetleges szennyező forrásokat (M=1:1000-1:4000),
  • az érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja.

Az eljárás illetéke 3.000,- Ft (1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés).

 

A fennmaradási engedély iránti kérelem előterjeszthető a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban (9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.).

 

A kutak engedélyeztetésével kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a hivatal@janoshaza.hu email címen vagy a 95/551-215 telefonszámon!

Balás Endre sk. jegyző

 

 

A fennmaradási engedély iránti kérelem előterjeszthető a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban (9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.).

 

A kutak engedélyeztetésével kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a hivatal@janoshaza.hu email címen vagy a 95/551-215 telefonszámon!

                                                                                                                             

                                                                                                                                            

2.kérelem-kút üzemeltetés-fennmaradás