Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Tájékoztató és meghívó

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséről.

A településképi arculati kézikönyvben fel kell tárni a település természeti- és épített környezetének jellemzőit, be kell mutatni a településkaraktert, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékeket, településképi jellemzőket. A kézikönyv a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlásokat is tartalmaz, és jó példák bemutatásával tesz javaslatot az építtetőknek az új épületek, épületrészek, kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítására.

A településképi rendeletet a kézikönyv alapján kell elfogadni. A rendelet rögzíti a településképi követelményeket, szabályozza a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, valamint az önkormányzati településkép-érvényesítési eszközöket.

A rendezés alá vont terület a település teljes közigazgatási területe.

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésében részt vehetnek a település területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkezők, továbbá azok a szervezetek, amelyek működési területe a település közigazgatási területére terjed ki (partnerek).

A partnerek szóbeli tájékoztatására közmeghallgatással egybekötött lakossági fórum keretében kerül sor 2017. június 29-én (csütörtökön) 17:00 órakor a Művelődési Házban.

Napirendi javaslat

  1. Tájékoztatás a településképi arculati kézikönyv és rendelet elkészítésének megkezdéséről

Előadó: Polgármester

  1. Egyebek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Partnereket, hogy az előzetes tájékoztatóval kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket szóban a lakossági fórumon, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül pedig

  • papír alapon a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.) személyesen vagy postán eljuttatva,
  • elektronikus úton a partnerseg@janoshaza.hu e-mailen küldve

tehetik meg a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalnál átvehető, illetve az az itt letölthető adatlapon.

Jánosháza, 2017. június 26.

 

Kiss András s.k.

polgármester